رای‌گیری درباره کلیات بودجه ۱۴۰۲ و طرح سوال از وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات


تهران – ایرنا – بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و سوالات نمایندگان اصفهان و رشت به ترتیب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004711/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88