رد اساسنامه و آیین نامه پیشنهادی در نشست فراکسیون انقلاب

اکبر رنجبرزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: اساسنامه و آیین نامه پیشنهادی هیات اجرایی فراکسیون انقلاب اسلامی از سوی اعضای فراکسیون رد شد و به تصویب نرسید.

منتخب مردم اسدآباد در مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز فراکسیون بنا شد تا هیأت رئیسه موقت فراکسیون تشکیل شود و هیأت رئیسه موقت اساسنامه جدیدی را تدوین کند و اساسنامه و آیین نامه جدید در صحن فراکسیون به رأی اعضا گذاشته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85489528/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8