رد شایعات فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی


تهران – ایرنا – به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی به عنوان جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی صحت ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067796/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C