رسانه ملی در پیوند قشرهای مختلف با آموزه‌های اسلامی در نوروز خوش درخشید


تهران- ایرنا- بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس با بیان اینکه رسانه ملی نقش بی‌بدیلی در تربیت دینی جامعه و رشد و پویایی آن در ابعاد داخلی و بین‌المللی دارد، تاکید کردند: این رسانه در پیوند اقشار ملت با آموزه‌های اسلامی در تلاقی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز خوش درخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446506/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2