رفع ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده کشور در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384138/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1