رهبر انقلاب تاکید و توجه ویژه‌ای به استان سیستان و بلوچستان دارند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با وجود ۱۶ استان مرزی در کشور، اما رهبر انقلاب تاکید و توجه ویژه‌ای به استان سیستان و بلوچستان و رفع مشکلات معیشتی مردم این استان دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226013/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF