روایت امیرعبداللهیان از دستاوردهای سفر قالیباف به ترکیه


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سه جانبه روسای پارلمان‌های ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، دستاوردهای بسیار خوبی را در کاهش سوءتفاهمات میان تهران- باکو داشت و گام‌های خوبی برداشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994971/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87