روایت دو اقتصاددان مجلس از تاثیر ناآرامی‌ها بر بازار بورس، سرمایه‌گذاری خارجی و مذاکرات


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناآرامی‌های اخیر سبب شد که ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها با مشکل مواجهه شود،اظهار داشت: اگر حوادث اخیر نبود مذاکرات ادامه پیدا می‌یافت و دولت می توانست برای توسعه روابط اقتصادی خود با دیگر کشورها گام‌های بلند تری بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973254/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C