روایت نماینده مجلس از آخرین روند احداث آزادراه شیراز-اصفهان


شیراز-ایرنا-نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس به بیان آخرین وضعیت روند احداث و عملیات عمرانی آزادراه‌ها و خطوط ریلی استان فارس پرداخت و گفت: تمام تلاش ها معطوف به این است که آزادراه شیراز_اصفهان که ۹۵ درصد پیشرفت دارد بزودی به اتمام برسد و افتتاح شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022149/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86