روبوسی گرم دولت و مجلس/رای گیری با قیام و قعود


تهران-ایرنا-اعضای کابینه دولت سیزدهم همراه با رییس جمهور برای ارائه لایحه بودجه و برگزاری نشست مشترک در صحن علنی مجلس حضور یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312417/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%AF