روز نخست بررسی بودجه در مجلس؛ از درآمدهای نفتی تا حمایت از سهامداران خرد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه – ششم اسفند – رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند و در روز نخست بخشهای درآمدی تبصره های ۱ و ۲ این لایحه را به تصویب رساندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040362/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86