روز چهارم بررسی لایحه بودجه؛ از تعیین مالیات حقوق بگیران تا نرخ خوراک نیروگاهها


تهران – ایرنا – چهارمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به تبصره های مهمی همچون سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت که بندهای مربوط به مالیات حقوق تصویب شد اما تبصره ۱۴ که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت، مراعا ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043115/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE