رییس جمهور با سفر به چین تعاملات جدیدی را در روابط بین الملل بنیان نهاد


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: رییس جمهور با سفر به چین تعاملات جدیدی را در روابط بین الملل بنیان نهاد تا علاقه سایر کشورها برای ارتقای دیپلماسی با ایران افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054668/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84