رییس دیوان محاسبات: مهمترین موضوع در مهار تورم، انضباط مالی در دستگاه‌های مختلف است


شیراز-ایرنا- رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، گفت: معتقدیم با توجه به این نامگذاری، یکی از مهمترین موضوعات برای مهار تورم، انضباط مالی در دستگاه‌های مختلف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069347/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1