رییس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در یادواره شهدا وارد نیشابور شد


مشهد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی با هدف شرکت در یادواره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید نیشابور روز پنجشنبه وارد این شهرستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017447/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1