رییس مجلس شورای اسلامی وارد کرمان شد


کرمان – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی صبح جمعه از طریق فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد کرمان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059551/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF