رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: سرمایه در اختیار بانکها اگر در مسیر تولید نباشد فسادزاست


مشهد-ایرنا- رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اگر سرمایه مردم که در اختیار بانکها قرار می‌گیرد در مسیر تولید کشور هدایت نشود، فساد زاست و تا گذشته به دلیل مقاومت و عدم ارائه شفاف اطلاعات از سوی بانک ها، کسی از این موضوع اطلاع چندانی نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166095/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1