رییس کمیسیون عمران مجلس: احیای خلیج گرگان کار بزرگ دولت سیزدهم برای گلستان است


گرگان – ایرنا- رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: احیای خلیج گرگان کار بزرگ، ماندگار و اساسی برای استان گلستان بوده که در دولت سیزدهم اجرایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128808/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85