زاهدی وفا تجربه مدیریتی لازم را دارد/نباید وزارت کار بلاتکلیف بماند

نماینده مردم مشکین‌ شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار وزارتخانه بسیار مهمی است و در اقتصاد و رفاه مردم تأثیرگذار است بنابراین باید نیروی باتجربه برای این وزارتخانه معرفی شود.

عباس‌زاده مشکینی عنوان کرد: اگر زاهدی وفا نتواند رای اعتماد نمایندگان را بدست آورد، وضعیت این وزارتخانه بلاتکلیف خواهد ماند. زاهدی وفا تجربه مدیریت لازم برای اداره این وزارتخانه را دارد و برای کسب رای اعتماد راه سختی در پیش خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84891619/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: نظر من نسبت به رای اعتماد به زاهدی وفا مثبت است.