زباله‌سوزی در تهران باید متوقف شود/ مجلس یکشنبه موضوع آلودگی هوا را بررسی می‌کند


تهران- ایرنا- رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از بررسی مجدد موضوع آلودگی هوای کشور و اهمال دستگاه‌های مرتبط در جلسه یکشنبه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315746/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C