زنان می‌توانند در مدیریت نوآوری‌ ایجاد کنند


تهران-ایرنا- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ارتقای سهم مدیریتی بانوان در جامعه تاکید داشته‌اند، گفت: مدیریت بانوان می‌تواند نوآوری‌هایی را در بخش مدیریت کشور به همراه داشته باشد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85098535/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF