زوایای تقلب در کنکور روشن شود/ دست مافیای کنکور را باید قطع کرد


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با ابراز شگفتی برای انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش، از مسوولان این نهاد و قوه قضاییه خواست زوایای مختلف تقلب در کنکور را برای مردم روشن کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196618/%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF