سازمان انرژی اتمی قانون اقدام راهبردی را به خوبی اجرا کرده است


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان انرژی اتمی به تلاش‌های خود در زمینه اجرا و پیشرفت قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها ادامه می‌دهد و گزارش‌هایی دریافتی کمیسیون نشان می‌دهد که این سازمان، قانون اقدام راهبردی را به خوبی اجرا کرده و هیچ‌گونه تخطی از این قانون رخ نداده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191260/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA