سازوکار آموزشی دانشگاه آزاد نخ‌نما شده است/لزوم ارزیابی علمی پایان‌نامه‌ها


تهران – ایرنا – عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شیوه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به چهار یا پنج دهه گذشته است،گفت: ساز و کار آموزشی و رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد بر اساس نیازهای روز جامعه تعریف نشده و بر اساس آمایش سرزمینی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199359/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C