سازوکار احراز هویت برای دریافت خدمات دفاتر اسناد رسمی مشخص شد


تهران- ایرنا- احراز هویت اشخاص برای دریافت خدماتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283555/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF