سازوکار تعیین هزینه های قابل قبول مالیاتی مشخص شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری، ساز و کار تعیین هزینه های قابل قبول مالیاتی و نیز شیوه مالیات از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مشخص کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012625/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF