سازوکار مشارکت بخش‌ خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شد


تهران – ایرنا – طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند طرح‌های جدید و نیمه تمام و آماده بهره برداری که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق مناقصه یا مزایده نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245251/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF