سازو کار شفافیت بانک‌ها تعیین شد/ سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی ایجاد می‌شود


تهران- ایرنا- تکالیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه با موافقت نمایندگان مجلس تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240302/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87