ساز و کار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد


تهران- ایرنا- در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم، ساز و کار افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی متناسب با حداقل دستمزد شاغلین مشخص شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299459/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF