ستاد اربعین: زائران برای بازگشت به کشور عجله کنند


تهران-ایرنا-ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرایط مرزها از روز یکشنبه به وضعیت قبل از اربعین بازمی‌گردد و زایران برای برگشت به کشور عجله کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223323/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF