سخنان رییس جمهور در مقر سازمان ملل شفاف، صریح و بدون تعارف بود


یزد- ایرنا- رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: سخنان رییس جمهور در مقر سازمان ملل شفاف، صریح و بدون تعارف بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233739/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF