سخنگوی شورای نگهبان: منع قانونی برای اخذ رأی نداریم


تهران ـ ایرنا ـ سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان رأی گیری عملاً به پایان رسیده است اما به لحاظ قانون منعی وجود ندارد و در قانون نیز پیش‌بینی شده‌ است که از کسانی که در حوزه اخذ رای حضور دارند، رأی گیری به عمل خواهد آمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85404914/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85