سرشماری ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی مبنا انجام می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری کمیسیون تکالیف روی زمین مانده مرکز آمار براساس قانون برنامه اجرا خواهد شد و سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی مبنا انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021678/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF