سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیاردی دولت سیزدهم در بهداشت و درمان کردستان


تهران-ایرنا- عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سیزدهم، بهترین و بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم کردستان انجام داد، گفت: دولت چهار هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های بهداشت و درمان در استان کردستان هزینه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211019/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86