سطح پایین علمی دانشگاه آزاد منجر به نخبه سوزی شده است


تهران – ایرنا – عضو فراکسیون انقلاب در مجلس شورای اسلامی، سطح پایین علمی دانشگاه آزاد را منجر به نخبه سوزی دانست و گفت: مولدسازی دارایی‌ها و چابکسازی تشکیلاتی برای این دانشگاه ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198701/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA