سفارت ایران و عربستان بزودی بازگشایی می‌شود/ سیلی آبدار به اسرائیل/آمریکا حذف شد


تهران – ایرنا – رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی گفت: تا دوماه آینده سفارتخانه‌های ایران و عربستان بازگشایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053038/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7