سفرهای استانی رییس جمهور، امیدآفرینی را در جامعه گسترش می‌دهد


بجنورد- ایرنا- نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: سفرهای استانی رییس جمهور امیدآفرینی و اعتماد را در جامعه گسترش می دهد و زمینه افزایش عملکرد دولت در شاخص های رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306594/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF