سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان بسیار مهم و راهبردی است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان را بسیار مهم و راهبردی دانست و گفت: دو کشور اشتراکات زیادی در حوزه‌های مختلف با یکدیگر دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85453239/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA