سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان در ارتقای امنیت مرزی دو کشور تاثیر بسزایی دارد 


تهران- ایرنا- نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان در ارتقای امنیت مرزی دو کشور و گسترش مناسبات اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454009/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1