سفر امیرعبداللهیان در راستای توسعه صلح و کمک به مردم فلسطین انجام شد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مثبت ارزیابی کردن سفر امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه گفت: این سفر در راستای توسعه صلح و امنیت منطقه و کمک به مظلومان فلسطین و مقابله با صهیونیست‌ها انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260279/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85