سفر رئیس‌جمهور به پاکستان زمینه‌ساز توسعه مناسبات اقتصادی است


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان زمینه‌ساز توسعه مناسبات اقتصادی در سایه ارتقای امنیت دو کشور است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85453926/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA