سفر رییس جمهور نمایانگر نگاه جدید دولت به کردستان است/ اقتصاد و فرهنگ محور توسعه استان می‌شود


تهران- ایرنا- عضو مجمع نمایندگان استان کردستان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور رئیس جمهور در بازار نمایانگر نگاه دولت به ترمیم و اصلاح اقتصاد استان کردستان است،گفت:بازدید رئیس جمهور از بازار سنندج حامل این پیام بود که نگاه به استان کردستان باید اقتصادی و فرهنگی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959889/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF