سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی برداشته شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برداشته شدن سقف حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات به منظور حمایت از نخبگان موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917642/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF