سهام بانک مرکزی، سهام ممتاز شد

سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که «اشخاص تحت نظارت» به هر میزان سهامدار آنها هستند، به عنوان سهام ممتاز تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و همه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانونی اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

همچنین در تبصره ۳ اصلاحی ماده موردنظر حذف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907318/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از صحن علنی ارجاع شده بود، ‌با اصلاح ماده ۴ آن با ۱۷۵ رأی موافق، ۴رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۲ اصلاحی ماده ۴ آمده است: