سهام دولت در بانک توسعه اسلامی افزایش یافت


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا سهام سرمایه در دور ششم بانک توسعه اسلامی را افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151746/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA