سهم شهرداری تهران از طرح نهضت ملی مسکن ۱۳۰ هزار واحد است


تهران- ایرنا- شهردار تهران با بیان اینکه سهم شهرداری از طرح نهضت ملی مسکن نیز ۱۳۰ هزار واحد بوده است، گفت: شهرداری تهران تسهیلات بانکی را همراه با تسهیل شرایط صدور پروانه در اختیار بنگاه‌های خصوصی و دولتی قرار داده و آنها اقدام به ساخت می‌کنند تا سرعت ساخت وساز در شهر تهران افزایش پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959678/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA