سوال از وزرای ورزش و میراث فرهنگی در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- سوال از وزرای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ورزش و جوانان همراه با بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135467/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1