سوال از وزیر بهداشت به دلیل گرانی دارو اعلام وصول شد

سوال ملی رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص علت تعدیل کادر بیمارستانی و عدم تمدید طرح پرستاران و همچنین کمبود داروی بیماران خاص و عدم نظارت بر افزایش شدید قیمت دارو.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937243/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AFبه گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: