سیاست دولت سیزدهم، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش است


تهران- ایرنا-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: سیاست دولت سیزدهم، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات کشور است و با جدیت اهداف مورد نظر خود را برای برون رفت از مشکلات دنبال می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210931/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA