سیاست دولت نظام تک‌نرخی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست دولت پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است و در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز آورده شده است، گفت: این مساله کمک می‌کند بازار ارز تحت نظارت بهتر و بیشتر قرار بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156910/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA